تبلیغات
وبلاگ تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزش - هیپر تروفی عضله

هیپر تروفی عضله [فیزیولوژی , ]

هیپروتروفی‌ عضله

چه‌ چیزی‌ موجب‌ افزایش‌ قدرت‌ در بچه‌ها می‌شود؟ امروزه‌ مدارك‌ علمی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ سازگاری‌ و تطبیق‌ بخش عمده‌ای‌ از كسب‌ قدرت‌ در كودكان‌ را سبب‌ می‌شود بنابراین‌ بچه‌ها با ارتقا توانایی‌ سیستم عصبی‌ بیشتر از آنچه‌ كه‌ به‌ واسطه‌ افزایش‌ چشمگیر در اندازه‌ عضله‌ ایجاد می‌شود‚ قدرت‌ عضلانی‌ به‌ دست‌ می‌آورند.این‌ امر در صورتی‌ مشاهده‌ می‌شود كه‌ برنامه‌ تمرین‌ مقاومتی‌ حداقل‌ 6 ماه‌ یا كمتر به‌ طول‌ بیانجامد. آنچه‌ كه‌ در دوره طولانی‌تری‌ از زمان‌ اتفاق‌ می‌افتد هنوز ناشناخته‌ مانده‌ است‌. اما دستیابی‌ كودكان‌ به‌ هیپرتروفی‌‚ به‌ خصوص‌ افراد زیرسن‌ بلوغ‌ بسیار مشكل‌تر از بزرگسالان‌ می‌باشد
این‌ مساله‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ ممكن‌ است‌ افزایش‌ رشد عضلانی‌ در پاسخ‌ به‌ تمرین‌ مقاومتی‌ بعد از سن‌ نوجوانی‌ شروع شود. یعنی‌ هنگامی‌ كه‌ نشانه‌های‌ هورمونی‌ در مردان‌ و زنان‌ بزرگسال‌ پدیدار می‌شود. درآغاز بلوغ‌ جنسی‌ مردان‌‚ اندازه‌ و قدرت‌ عضله‌ بدون‌ انجام‌ هیچ‌ تمرینی‌‚ تحت‌ تاثیر هورمون‌ تستوسترون‌ قرار دارد
این‌ مساله‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ بعد از بلوغ‌ جنسی‌‚ توانایی‌ افزایش‌ هیپرتروفی‌ عضله‌ ناشی‌ از تمرین‌ مقاومتی‌ فراتر از رشدطبیعی‌ می‌باشد. اما و در سال‌ 1992‚ 51 نفر از دانش‌آموزان‌ كلاس‌ اول‌‚ سوم‌ و پنجم‌ كه به‌ مدت‌ 12 هفته‌ تمرین‌ مقاومتی‌ انجام‌ داده‌ بودند را تحت‌ بررسی‌ قرار دارند. تمرینات‌ شامل‌ سه‌ حركت‌ انقباض یایزومتریك‌ با حداكثر شدت‌ در فلكشن‌ بازو‚ به‌ تعداد 10 مرتبه‌‚ دو نوبت‌ در روز و سه‌ جلسه‌ در هفته‌ بود. یك‌ گروه كنترل‌ از 47 دانش‌آموز كه‌ در برنامه‌ تمرینی‌ شركت‌ نداشتند نیز در نظر گرفته‌ شد. روش‌ اولتراسونیك‌ برای‌ اندازه‌گیری مقطع‌ عرضی‌ استخوان‌ و عضله‌‚ در گروه‌ تجربی‌ به‌ كار گرفته‌ شد. با ادامه‌ تمرین‌ مقاومتی‌ افزایشی‌ چشمگیر در مقطع عرضی‌ استخوان‌ و عضله‌ در گروه‌ تجربی‌ مشاهده‌ گردید. در گروه‌ كنترل‌ افزایشی‌ در ناحیه‌ چربی‌ مشاهده‌ شد. افزایش اندازه‌ ماهیچه‌ فقط‌ 50% مقداری‌ بود كه‌ محققان‌ در بزرگسالان‌ مشاهده‌ كردند و افزایش‌ مقطع‌ عرضی‌ عضله‌ به‌ طورچشمگیری‌ به‌ سن‌ اسكلتی‌ (استخوان‌ بندی‌) مرتبط‌ بود. قدرت‌ ایزو كنتیكی‌ با تمرین‌ كردن‌ بدون‌ تغییر باقی‌ مانده‌ بود كه به‌ اهمیت‌ عمل‌ عضله‌ مخصوص‌ در تمرین‌ حتی‌ در بچه‌ها اشاره‌ دارد. بررسی‌ اطلاعات‌ دیگر نشان‌ می‌دهد كه‌ ممكن است‌ افزایش‌ اندازه‌ عضله‌ در بچه‌های‌ كوچكتر امكان‌پذیر باشد. شكل‌ 2 یك‌ دسته‌ از اختلافات‌ فیزیولوژیكی‌ را نشان می‌دهد كه‌ نهایتاً به‌ توانایی‌ بدن‌ جهت‌ بروز قدرت‌ كمك‌ می‌كند. پیشرفت‌ شگرف‌ در هر كدام‌ از متغیرها در مرحله‌ بلوغ‌ از رشد كودكان‌‚ نشان‌ دهنده‌ این‌ است‌ كه‌ سن‌ فیزیولوژیكی‌ برافزایش‌ قدرت‌ حاصل‌ از تمرین‌ مقاومتی‌ تاثیر می‌گذارد. توجه‌ به‌ این‌ نكته‌ مهم‌ است‌ كه‌ امكان‌ ندارد افزایش‌ كمی‌ عضله در بچه‌ها‚ به‌ عنوان‌ مثال‌ هیپرتروفی‌ در همه‌ رده‌های‌ سنی‌ رخ‌ دهد و تغییرات‌ دیگر در ماهیچه‌‚ عصب‌ و بافت‌ پیوندی‌ دربچه‌ها بیانگر افزایش‌ كیفی‌ بافت‌ عضله‌ و واحد عصبی‌ عضلانی‌ می‌باشد. تغییرات‌ در الگوهای‌ جذب‌ پروتئین‌ عضله(شكلهای‌ میوزین‌) و بافت‌ پیوندی‌ می‌تواند به‌ ارتقا قدرت‌‚ عملكرد ورزشی‌ و جلوگیری‌ از آسیب‌ دیدگی‌ كمك‌ نماید.باید بدانیم‌ كه‌ افزایش‌ جرم‌ عضله‌ جدای‌ از رشد طبیعی‌ آن‌‚ در بچه‌های‌ كوچك‌تر از سن‌ بلوغ‌ نیست‌ و از آن‌ مهمتر اینكه‌‚ هیپرتروفی‌ عضله‌ نباید به‌ عنوان‌ یك‌ هدف‌ برای‌ تمرین‌ مقاومتی‌ كودكان‌ مدنظر قرار بگیرد. افزایش‌ جرم‌ عضله می‌تواند امری‌ مورد علاقه‌‚ به‌ خصوص‌ برای‌ پسرهای‌ كم‌ سن‌ باشد. كسانی‌ كه‌ هنوز از نظر جسمانی‌ نمی‌توانند افزایش زیادی‌ در جرم‌ عضله‌ جدای‌ از رشد طبیعی‌ شان‌ داشته‌ باشند. اما در پسرهای‌ بز رگتر (16 یا 17 سال‌) عضلات‌ بزرگتر وبرجسته‌تری‌ مشاهده‌ شده‌ است‌. در نوجوانان‌ این‌ تصور اشتباه‌ است‌ كه‌ آنها فقط‌ بعد از چند ماه‌ تمرینات‌ وزنه‌ برداری می‌توانند‚ عضله‌ خود را حجیم‌ نموده‌ و تناسب‌ اندام‌ بدست‌ آورند. همچنان‌ كه‌ بچه‌ها رشد می‌كنند‚ بزرگتر می‌شوند و به بلوغ‌ جسمی‌ می‌رسند‚ افزایش‌ اندازه‌ عضله‌ همانند مردان‌ از نظر بیولوژیكی‌ بیشتر امكان‌پذیر است‌. تنها بعد از این‌ كه كودك‌ وارد سن‌ بلوغ‌ شد‚ معمولا در حدود سن‌ 14 سالگی‌ یا بیشتر‚ به‌ دست‌ آوردن‌ اندازه‌ (مطلوب‌) عضله‌ هدفی‌ قابل دسترس‌ میباشد. اما به‌ دلیل‌ تفاوت‌ میزان‌ بلوغ‌ در میان‌ بچه‌ها به‌ خصوص‌ برای‌ پسران‌ و دختران‌ جوانی‌ كه‌ در دامنه‌ سنی14 تا 15 سال‌ هستند باید توجه‌ داشت‌ كه‌ ارزیابی‌ این‌ هدف‌ به‌ طور انفرادی‌ انجام‌ شود
رشد استخوان
با انجام‌ تمرینات‌ مقاومتی‌ ممكن‌ است‌‚ رشد استخوان‌ در كودكان‌ افزایش‌ یابد. تمرین‌ مقاومتی‌ كشش‌ عضله‌‚ میزان كشیدگی‌ و تراكم‌ آن‌ را افزایش‌ می‌دهد كه‌ عوامل‌ مهمی‌ در استخوان‌ سازی‌ هستند. افزایش‌ جرم حجمی‌ استخوان‌ از طریق‌ تمرین‌ مقاومتی‌ ممكن‌ است‌ یكی‌ از عوامل‌ اصلی‌ پیشگیری‌ از آسیب‌ دیدگی‌ ورزشكاران جوان‌ باشد
در تحقیقی‌ كه‌ توسط‌ Conroy و همكاران‌ انجام‌ گرفته‌ ثابت‌ شده‌ است‌ كه‌ جرم‌ حجمی‌ استخوان‌ وزنه‌ برداران جوان‌ نخبه‌ المپیك‌‚ بیشتر از گروه‌ كنترل‌ با سن‌ و وزن‌ مشابه‌ آنها می‌باشد. به‌ علاوه‌ جرم‌ حجمی‌ استخوانهای‌ پشت‌‚ باسن‌ و ران‌ به‌ طور قابل‌ ملاحظه‌ای‌ با قدرت‌ انجام‌ اسكوات‌ و وزنه‌ برداری‌ رقابتی‌ همبستگی‌ داشت‌. بنابراین‌ افزایش‌ جرم حجمی‌ استخوان‌ ممكن‌ است‌ در نتیجه‌ سازگاری‌ با تحمل‌ فشارهایی‌ باشد كه‌ طی‌ تمرین‌ مقاومتی‌ سنگین‌ با آن‌ مواجه شده‌ است‌
نكاتی‌ مهم‌ در مورد آسیب‌ دیدگی
تمرین‌ مقاومتی‌ در بزرگسالان‌ به‌ پیشگیری‌ از صدمات‌ كمك‌ می‌كند. همچنین‌ مداركی‌ وجود دارد كه‌ نشان‌ می‌دهد‚تمرین‌ مقاومتی‌ به‌ پیشگیری‌ از صدمات‌ ورزشكاران‌ بالغ‌ نیز كمك‌ می‌كندو ورزشكاران قوی‌تر ممكن‌ است‌ در بعضی‌ از آسیب‌ دیدگیها كمتر مستعد باشند. اما امكان صدمات‌ مزمن‌ به‌ غضروف‌ بچه‌های‌ در حال‌ رشد یك‌ امر مهم‌ و قطعی‌ است‌. بنابراین‌ یك‌ برنامه‌ تمرین‌ مقاومتی‌ برای‌ كودكان‌ نباید بر روی‌ افزایش‌ مقاومت‌ با شدت‌ حداكثر یانزدیك‌ بر روی‌ افزایش‌ مقاومت‌ با شدت‌ حداكثر یا نزدیك‌ به‌ حداكثر متمركز شود. علاوه‌ بر این‌ كودكان‌ همیشه‌ برایسازگاری‌ با فشار ناشی‌ از تمرین‌ مقاومتی‌ به‌ زمان‌ نیاز دارند و بعضی‌ از آنها تمرین‌ كردن‌ را مشكل‌ می‌دانند و یا در یكسن‌ خاص‌ از تمرین‌ كردن‌ لذّت‌ می‌برند و علاقه‌‚ رشد‚ بلوغ‌ و درك‌ از تمرین‌ همگی‌ دیدگاه‌ كودكان‌ را در مورد انجام تمرین‌ و احتیاط‌های‌ ایمنی‌ مناسب‌‚ تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد


نوشته شده توسط مسعود حبیبی در دوشنبه 27 تیر 1384 و ساعت 03:07 ق.ظ
ویرایش شده در - و ساعت -


لینک ثابت || نطرات [--]نوشته های قبلی...

نقش آب در ورزشكاران - افزایش وزن - تغذیه

آسیب شناسی . مقاله انگلیسی

آسیب شناسی . مقاله انگلیسی

آسیب شناسی . مقاله انگلیسی

هیپر تروفی عضله

مهارت

مراقبت از مفاصل در افراد هموفیلی

راهكارهای ورزشی برای افراد هموفیلی

ستون فقرات

كشش عضله ها

آب درمانی . تمرین های اندام تحتانی


صفحات وبلاگ...

 

درباره وبلاگ

 وبلاگ من
ایمیل من
[yahoo]

نویسندگان

مسعود حبیبی(11)

موضوعات

عمومي(1)
فیزیولوژی(1)
پزشکی ؛ ورزشی(1)
حرکت درمانی(3)
تغذیه(1)
علم و تمرین(1)
آسیب شناسی(3)

آرشیو

  تیر 1384 (11)


لینکستان

اسپرتس وی ال

سایت علم و ورزش

پاب مد


لینکدونی

خبر گزاری جمهوری اسلامی (-)
آرشیو لینكدونی


جستجوخبرنامه


آمار وبلاگ

بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
كل نظرها :
كل بازدید ها :
افراد آنلاین : [Online]
ایحاد صفحه : -


 با تشکر از...

طراح قالب

All Powered By :
MihanBlog.com

giv.Mihanblog.com